T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA ELMALI MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Elmalı Müze Müdürlüğü hizmet standartları tablosu

 

 

ANTALYA ELMALI MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

 

        1

Taşınmazların ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ açısından

incelenmesi

 

1-Dilekçe

2-Tapu örneği

3- Harita

 

 

2 ay

 

2

Kişilerce müzeye getirilen taşınır kültür varlıklarının incelenmesi ve müzeye alınması

 

 

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

Bir ay içerisinde değer takdir komisyon incelemesi tamamlanır, kişiye tebliğ edilir.

 

 

       3

Eğitim faaliyetleri (seminer, müze aktiviteleri)

 

 

İlgili okul ve gurupların dilekçesi.

 

Randevu tarihindeki gün içerisinde gerçekleştirilir.

 

 

 

      4

 

Tanıtım faaliyetleri (seminer ve rehberli gezi)

 

 

 

İlgili okul ve grupların dilekçesi.

 

Randevu tarihindeki gün içerisinde gerçekleştirilir

 

       5

 

Yurt dışına çıkarılacak eşyaların

ekspertiz işlemleri

 

 

 

Yurtdışına çıkarılacak eşyanın Müze Müdürlüğüne getirilmesi.

 

 

2 saat

 

 

 

 

       6

Define arama ruhsatı

1-Mülki Amire hitaplı dilekçe (Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokakve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrımeskun, tapulu , tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır)

2-Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli, tesviye münhanili haritası veya krokisi

3-Krokisi çıkartılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarası belirten vaziyet planı.

4-Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları

5-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noterden tasdikli muvaffakatname, tüzel kişilerden de yetki organlarından alınacak muvaffakatname yazısı

 

 

 

2 ay

 

 

        7

III.Derece arkeolojik sit alanları, sondaj kazıları

1-Dilekçe

2-Tapu örneği

3- Harita

4- İmar durumu, kadastal haritası ve çapı

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

 

1 ay

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri     : Antalya Elmalı Müzesi Müdürlüğü                                                                                                      

İsim                                : Yunus Reyhan TAŞÇIOĞLU                                                                                    

Ünvan                           : Müze Müdürü                                                                                

Adres                            : İplikpazarı Mah. Hükümet Cad. No:89/1 Elmalı/ANTALYA                                           

Tel                                 : 0 (242) 618 44 42                                                                                                          

Faks                              : 0 (242) 618 44 43                                                                                                         

E-Posta                        :  antalyaelmalimuzesi@kultur.gov.tr  

Elekronik ağ                : www.antalyaelmalimuzesi.gov.tr   

Twitter                          :Ant. Elmalı Müzesi

                                       @elmalimuzesi

   

İkinci Müracaat Yeri   : Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  

İsim                                  : İbrahim ACAR

Ünvan                             : Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü

Adres                              : Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Anafartalar Caddesi No:31 ANTALYA

Tel                                   : 0 (242) 247 76 60

Faks                                : 0 (242) 248 78 70

E-Posta                          : antalya@kulturturizm.gov.tr   Elekronik ağ:   www.antalyakulturturizm.gov.tr