ANTALYA ELMALI MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SEMAHÖYÜK KÜP MEZARLARI

 

Amerikan Bryn Mawr College tarafından yeri belirlenen ve Prof. Machteld Mellik tarafından 1963 yılından bu yana sürdürülen kazılarda, İ.Ö. 3. bin ortalarından 2. bin yılın başlarına tarihlenen Erken Bronz Çağı bir yerleşmenin varlığı belirlenmiştir. Hendeklerle çevrili dörtgen şeklinde bir saray ile çevresinde ev kalıntıları ve bunların batısında bugün Antalya Müzesi'nde sergilenen Küp Mezarlar (Pithos) ortaya çıkarılmıştır. Kazılarda çıkarılan diğer arkeolojik buluntular pithoslar, seramikler, bronz iğneler, aynalar, ağırşaklar, mühürler, genç kızlara ait bilezikler, gaga ağızlı testiler, kolyeler, mızrak uçları bugün Antalya Müzesi'nin en ilgi çeken eserlerini oluşturmaktadır.

semayük küp  mezarlar.JPG