ANTALYA ELMALI MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Neler Sergileniyor?

 neler sergi.jpg

 

 

 

Girişte, danışmanın da yer aldığı geniş bir salon, sağ yanda idari mekânlar ve konferans salonu yer alır. Girişe göre soldaki 3 teşhir salonundan birinde yer alan 8 vitrinde, Elmalı Ovası’nın, Kalkolitik’ten Orta Bronz Dönemi sonuna kadar uzanan bir zaman dilimine ait eserleri, kronolojik bir sıralama ile tanıtılmaya çalışılmıştır. Bağbaşı ve Karataş-Semayük kazılarından elde edilen bu eserler 8 başlık altında toplanmıştır. Sergileme Geç Kalkolitik Döneme ait Bağbaşı eserleri ile başlatılmış, Karataş- Semayük’ün Erken Tunç Dönemi eserleriyle devam ettirilmiştir. Teşhirin eğitici ve öğretici olabilmesi için, eserler hem tipolojik hem de bezeme tekniklerinin tanıtımına yönelik bir anlayışla yerleştirilmiştir. Karataş-Semayük yerleşmesinin yaşam biçimini yansıtan çeşitli aletler, mühür, ağırşak, takı vb. buluntular yine tipolojik ve işlevsel bir düzenleme çerçevesinde ziyaretçiye sunulmuştur. Bağbaşı’ndaki bir pithos mezarda bulunmuş birkaç kap ise bölgenin Orta Tunç Dönemine ait eserler olarak dikkat çekmektedir.

 

 

Üçüncü salonda Karataş-Semayük mezarlık alanında bulunmuş 3 küp mezar (pithos) özgün konumlarına göre, içlerindeki iskeletler ve ölü hediyeleri ile birlikte çarpıcı bir atmosfer içinde sergilenmektedir. Bilgi panolarında Anadolu’daki tarih öncesi ölü gömme adetleri ile Semayük nekropolü hakkında açıklamalar yer alırken pithoslar üzerindeki bezeme tipleri, motiflerin anlamları ve önemi herkesin anlayabileceği bir anlatımla yansıtılmıştır.

 

İkinci salonda Kalkolitik ve Erken Tunç Dönemine ait, mezar ve depolama kapları olarak kullanılmış, pithos ve çömlek gibi büyük boyutlu kaplardan seçilmiş örnekler sergilenmektedir. Bilgi panolarında Anadolu’nun tarih öncesi kültürlerinin karakteristik özellikleri maddeler halinde belirtilmiştir.

 

 

 Birinci katta, girişe göre sol yanda, Anadolu’nun tarih sonrası dönemlerine ait kronolojik bir cetvel vardır. Sağ yandaki levhada Elmalı Bölgesi’ndeki ilk bilimsel araştırma ve kazıları başlatan, Kızılbel ve Karaburun mezar odalarının restorasyon projelerini yürüten, özellikle 60 yıl üzerinde çalıştığı Anadolu arkeolojisini bilim alemine tanıtan, “Türkiye’deki Amerikalı arkeologların duayeni” unvanına sahip değerli bilim insanı Prof. Dr. Machtel J. Mellink’in biyografisi yer almaktadır.

 
 

 

 

 

Birinci katın sağ yanında bulunan dört salondan birinde, Likya’da rağbet gören yerel tanrılardan atlı ve sopalı koruyucu tanrı Kakasbos, avcılıkla bağlantısı olduğu düşünülen 12 tanrı, Helena ve Dioskur gibi adak stelleri ile bazı yazıtlı taşlara ait örnekler sergilenmektedir. Bilgi panolarında eserler ve yerel kültürler ziyaretçilerin anlayacağı biçimde tanıtılmaya çalışılmıştır. 

 

 

 

Küçük eserlerin sergilendiği salonun ilk iki vitrininde, Hacımusalar Höyük kazılarında bulunan Erken Tunç, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait buluntular kronolojik bir düzen içinde ziyaretçilere sunulmaktadır.  3. vitrinde Hacımusalar-Karaçakır mevkiinde açığa çıkarılan lahit buluntuları ile Karaburun I, II ve Kızılbel tümülüslerine ait buluntular sergilenmekte ve tanıtılmaktadır. 4. ve 5. vitrinlerde Elmalı-Korkuteli civarında bulunmuş Geç Roma Dönemine ait buluntular yer almaktadır. 6, 7 ve 8. vitrinlerde ise Bayındır Tümülüsü kazılarından elde edilen buluntular sergilenmektedir. Bu buluntular Antalya Müzesi’ndeki etütlük eserler arasından seçilmiş Antalya Elmalı Müzesi laboratuvarında restore edilerek teşhire konulmuştur. Bilgilendirme panolarında Antalya Müzesi’nde teşhir edilmekte olan eserlere de yer verilerek Bayındır tümülüslerinin bir bütün olarak tanıtılmasına çalışılmıştır.

 

Sikke salonunda Likya şehir sikkeleri ile Roma İmparatorluk sikkeleri kronolojik bir düzen içinde sergilenmiş, bölgede sikke basan kentlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Duvar panolarında ise sikke basım tekniği ile ilgili bilgi verilirken sikkenin tarihçesi, fotoğraflarla da desteklenerek, kronolojik bir düzen içinde verilmeye çalışılmıştır.

Birinci katın sol kanadında yer alan orta salonda Elmalı ve Korkuteli bölgelerinde bulunan Roma ve Bizans Dönemine ait sütun başlıkları, yazıtlı mezar sütunu, taştan bir idol ve yekpare bir taştan oyularak yapılmış vaftiz teknesi sergilenmektedir.

Arykanda kazılarında gün ışığına çıkarılmış eserlerin sergilendiği salondaki 8 vitrinde, Arykanda’nın Roma ve Bizans dönemlerine ait ev sunakları, adak stelleri, lahit ve heykel parçaları, pişmiş topraktan günlük kullanım kapları, dokuma malzemeleri, tıbbi aletler, çeşitli takı malzemeleri vb. buluntular teşhir edilmektedir.

 

Birinci katın sol kanadında yer alan 4 salondan birinde “yüzyılın definesi” olarak da anılan, dünyaca ünlü İ.Ö. 5. yüzyıla ait Elmalı Definesi’nin imitasyonları teşhir edilmektedir. Çarpıcı bir atmosfer  içinde sergilenen sikkeler, ziyaretçilerin kolay anlayabilecekleri  biçimde gruplandırılmış, duvarlara yerleştirilen ışıklı bilgi panolarında, ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. Yine bu panolarda definenin tarih içindeki önemi vurgulanırken, bulunuşu, kaçırılışı ve topraklarımıza dönüşü ile ilgili öyküye de yer verilmiştir.

Birinci katın her iki yanındaki dip salonlarından her birinde, kendi orijinal ölçülerinde rekonstrüksiyonu yapılmış olan Karaburun ve Kızılbel mezar odaları, duvarlarının renkli resimleri ile ziyaretçilere sunulmaktadır. 2. Salon girişlerinde, mezarların bulunuşu, restorasyon çalışmaları, tarihleri ve duvar resimleri hakkında geniş açıklamalar  bulunan tanıtıcı bilgi panoları yer almaktadır.

       

 

Yapının bodrum katında, sağda, envanterlik ve etütlük eserlerin korunduğu, farklı ebatlarda, dokuz oda vardır. Buralarda eserler, metal raflı ve ön kısmı koruma kapaklı dolaplarda, güvenli bir şekilde tasnif edilerek depolanmıştır. Özellikle Semayük kazılarından elde edilen ve yüzey araştırmalarında toplanan malzeme (seramik parçaları, insan ve hayvan kemikleri, mimari ve analizlik örnekler) yayınlardan da kolay takip edilebilecek, bulunabilecek bir sistemde tasnif edilerek, bilimsel çalışma yapmak isteyenler için iyi bir etüt deposu oluşturulmuştur.

Yukarı Söğle Köyü'nden alınarak bahçenin kuzeydoğu köşesine getirilen,  kullanılmadıkları için yok olmaya yüz tutmuş anıtsal arı sereni sergilenmektedir. Bahçede ayrıca, restorasyon atölyesi (100 m²) büyük bir havuz ile her mevsim hizmet verebilecek bir kafeterya (120 m²) da yer almaktadır.Çalışma bitiminde, eser depoları ahşap ve demir kapılarla, teşhir salonları kumandalı tenteler ile kapatılmaktadır. Depo ve teshir salonlarının,yangın ve hırsıza karşı, güvenliği alarm sistemleri ile sağlanmaktadır.

Müzenin bir jeneratörü, üç kat arasında çalışan bir yük asansörü, büyük eserlerin onarımının yapılabileceği, içinde vinç ve kum havuzu da bulunan, bir atölyesi bulunmaktadır. Yapıda ısıtma ve soğutma kalorifer ve klima sistemi ile sağlanmaktadır.

 

 

Halen 1305 adet envanterli eseri bulunan Antalya Elmalı Müzesi’nin sorumlu olduğu bölgenin kültürel ve tarihi zenginliği, gelecekte arkeolojik kazılarla çok daha zenginleşeceği aşikardır. Dileğimiz, evlatlarımızın emaneti olan kültürel değerlerimizin bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına büyük bir zenginlik katmasıdır.

Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan Antalya Elmalı Müzesi’nin kurulmasında, Bakanlığımız,Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Müzesi Müdürlüğü,Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Elmalı Kaymakamlığı,Elmalı Belediyesi, Elmalı Şoförler Derneği,  yüklenici firma elemanları ve halkımız ortak çalışmanın güzel bir örneğini vermişlerdir.    

Emeği geçen herkese teşekkürler.